Şirket Grubu

Avrupa Holding

Faaliyet Alanları

Bitkisel Tarım ve Hayvancılık

EDA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Avrupa Holding bünyesindeki Eda Et ve Süt ürünleri, Kırklareli Merkez İlçesi Asilbeyli Köyü’nde, 193 bin metrekare arazi üzerine, yaklaşık 32 bin metrekare kapalı alanda kurulmuştur. Başlangıçta 300 büyükbaş sağmal hayvan ile faaliyete başlayan çiftliğin kapasitesi, 2021 tarihi itibari 1.100 baş sağmala çıkarılmıştır.

Şirketin amacı, sağlıklı ortamlarda, sağlıklı yemlerle beslenmiş hayvanlardan kalite kurallarına uygun, hijyen koşulları sağlanmış, soğuk zinciri oluşturulmuş içilebilir süt ve süt ürünleri üretmektir. Ayrıca, firmamız kendi yeminin temini için gerekli yem fabrikası yatırımını tamamlamıştır.

Yatırım Künyesi

Arazi: 193 bin metrekare

Adres: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Asilbeyli Köyü, Çilekli Mevkii, Kırklareli.

Kapasite: 1.100 sağmal, toplam 3.500 hayvan

İnşaat alanı: 32 bin metrekare kapalı, toplam 60 bin metrekare. 3 sağmal ahır, 1 sağım hane, 4 genç hayvan ahır, 1 revir ünitesi, ot deposu, silaj depoları, yem hammadde siloları, lojman ve gübre çukurlarından oluşmaktadır.

Hayvan ırkı olarak tercih edilen Holstein cinsi süt ineği, Macaristan orijinlidir ve ağırlığı ortalama 650-700 kilogram arasındadır. Yıllık süt verimi minimum 8000 litredir. Hayvanların tüm aşı ve testleri yapılmıştır.

Eda Et ve Süt Ürünleri, sağlıklı ve hijyenik ortamı oluşturmak için teknolojinin son olanaklarını kullanarak, makine ve ekipmanlarını dünya markaları ve sektörün önde gelen firmalarından temin etmiştir.

Şirketin çevreye verdiği önem açısından, hayvan dışkılarının geri dönüşümünü sağlamak için sektörün lider kurumları ile iş birliği yapılmıştır. Ahırlardan sıyırıcı sistemi ile toplanan dışkılar uygun motor ve sızdırmaz kanallarla toplama kuyularına transfer edilerek, ayırıcı ile sıvı ve katı olarak ayrılır ve tekrar doğal gübre olarak tarım sanayinde kullanılacak hale getirilir.

Son yıllarda artan girdi maliyetleri ve fiyat istikrarsızlığını dikkatlice takip eden şirketimiz 2022 yılında kendi kaba yemini de üretebilme amacı ile arazi alımı ya da sözleşmeli tarım yöntemlerini uygulamakta ve akıllı tarım uygulamaları ile verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışmaktadır.

“Şirketin amacı, sağlıklı ortamlarda, sağlıklı yemlerle beslenmiş hayvanlardan kalite kurallarına uygun, hijyen koşulları sağlanmış, soğuk zinciri oluşturulmuş içilebilir süt ve süt ürünleri üretmektir.”

Şirket Grubu

Avrupa Holding

Faaliyet Alanları

Bitkisel Tarım ve Hayvancılık

DİLA ENTEGRE TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

“Dila Entegre Tarım zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üreticiliği amacıyla kurulmuş tamamı Avrupa Holding’e ait şirketimizdir.

Zeytin ve zeytinyağı sevdamız 2008 yılında yıllar önce yatırım amaçlı alınmış İzmir, Seferihisar, Ulamış Köyü’ndeki araziye ziyaretimizle başladı. Yıllardır uğramadığımız ve yer yer ormana dönüşmüş arazideki zeytin ağaçlarının keşfi hepimizi şaşkınlığa uğrattı. Temizlenen arazide 1000 kadar orta ve orta yaş üstü, bir kısmı “delice” zeytin ağacı bulduk. Yüzyıllardır tarım yapılan Ege topraklarında doğanın beslediği zeytin ağaçları keşfedilmeyi beklercesine tüm güzellikleriyle bizi selamlıyordu.

Ulamış Köy’ünde geçirdiğimiz zamanda, köylülerle, özelliklerle eskilerle tanıştık. Zeytinliğimizin, yıllar önce zeytinyağı üretimi yapan büyük bir aile tarafından geliştirilmiş ve bölgenin en eski ve köklü zeytinliklerinden olduğunu bu şekilde öğrendik. Zeytinliğin hikayesi bizi zeytin ağacı ve zeytinyağı konusunda daha da çok bilgilenmeye yöneltti. Ailece zeytin sevdamız o kadar gelişti ki, kar amaçlı çalışmalarımızdan çok farklı bir bakış açısıyla, keşfettiğimiz bu değeri sonsuza kadar yaşatabilmek dileğiyle zeytinliğimize tekrar hayat vermeye niyetlendik. Onu aslına döndürmek ve çağdaş tekniklerle daha da ileriye taşımak üzere çalışmalara başladık. Bu amaçla kurduğumuz genç şirketimize de gönülden sevdamızı temsil etmesi isteğiyle ailemizin en gençlerinden sevgili Dila’nın adını verdik.

Değerli hocamız Tanfer Dinler’in önderliğinde ziraat mühendisleri ve teknisyenlerinden oluşan bir ekip oluşturuldu. Arazinin topoğrafyası, ağaçların konumu ve haritada yerleşimi çalışmalarından sonra ıslah, yeniden düzenleme ve yeni ağaç ekimine geçildi. Bu çalışmalarımız bölgede zeytincilikten ümidini kesmiş köylü tarafından şevkle desteklendi. Hep birlikte çalışmalarımızın tüm bölgeye hareketlilik kazandırıp ekonomik gelişme sağlayacağını inandık.

Bu dönemde komşu arazilerden de alarak 120.000 m2 zeytinlik sahibi olduk. Artan boyut teknik ve ekonomik olarak daha verimli hale gelince zeytinliklerimizi profesyonel zeytinyağı üretimi konusunda bir ar-ge merkezi olarak yapılandırdık. Teknik çalışmalar arazide teraslamalar yapılarak ağaç dikimi yapılabileceğini ortaya çıkardı. Zeytin ağacının bakımı ve ürün toplama açısından çok önemli olan kök temizliği ve teraslama çalışmaları yapıldıktan sonra bölgenin toprak, su, iklim koşullarında en mutlu olacak ‘Memecik’ ve ‘Ayvalık’ fidanları dikimine geçildi. 2009 yılı sonunda arazimizde mevcudu koruyarak geleceğe miras olacak 3000 adet yeni fidan ekilebilmişti. Çevrede örneği olmamasına rağmen, Tanfer Dinler ‘in önerisiyle daha verimli zeytin üretimi için sulamalı tarımı tercih ettik. Açtığımız kuyulardan çıkan suyu kullanarak, damla sulama tekniği ile arazimizi yine doğanın ona verdiği sularla suladık.

O zamandan beri aldığımız zeytin mahsulümüzü köyümüzde ki veya komşu köylerde olan organik tarım sertifikalı zeytinyağı kontinü tesislerinde sıkıyoruz. Zeytinliklerin bakım ve hasatı bilimsel temellere dayalı ama gelenekselliği de unutmayan tekniklerle yapılıyor. Zeytin toplamada çok az vurmalı, sarsma tekniği ile elle toplama yöntemi kullanıyoruz.

İlk olarak v’olio adıyla üretmeye başladığımız, (2011-2012) üretimi zeytinyağımız Urla, Karaburun, Çeşme ve Seferihisar ilçelerini içine alan “Yarımadanın en Güzel Zeytinyağı” yarışmasında 120 örnek içerisinde ilk 20’ye girdi. 2013 senesinde zeytinyağımız tüm dünyada ki zeytinyağı örneklerinin değerlendirilip öne çıkanlarının her sene “Flos Olei” adı altında toplandığı kitapta yer almayı başardı.

2014 yılında, çevre, sağlık, ekoloji, doğa gibi kavramları ticaret, kâr, tüketim gibi modern çağın değerlerinin üzerinde gördüğümüzden, başından beri hassasiyetle sürdürdüğümüz iyi tarım uygulamalarını, organik tarıma başlama kararıyla taçlandırdık. Üç yıllık geçiş süresini tamamlayarak 2018 yılında organik natürel sızma zeytinyağımızı üretmeyi başardık ve “v’olio” ya veda ederek, natürel sızma zeytinyağı üretimimize “organik” olarak “Ageo” ismi ile devam etmeye karar verdik.

Eski Ege medeniyetlerinde zeytin ağacı, meyvesi ve zeytinyağı zenginlik, güç ve dayanıklılık sembolüydü. Amacımız, zeytinciliği unutulmak üzere olduğu bir bölgede tekrar canlandırarak Ege’nin doğal mirasına sahip çıkarken, “Ageo” adıyla Seferihisar, Ulamış yöresi zeytinlerinden Türkiye’de ve uluslararası sektörde kalitesi ve lezzeti ile tanınacak ORGANİK zeytinyağları üretmektir.”

“Amacımız, Ege’nin doğal mirasına sahip çıkarken, “ageo” adıyla Seferihisar, Ulamış yöresi zeytinlerinden Türkiye’de ve uluslararası sektörde kalitesi ve lezzeti ile tanınacak ORGANİK zeytinyağları üretmektir.”

tarim_grubu_b3
tarim_grubu_b1-3
tarim_grubu_b2